Strona główna
O firmie
Technologia
Oferta
Lokalizacja
Dla kontrahentów
Kontakt

JW Energy SA

poszukuje inwestora
zainteresowanego zakupem

nowoczesnego zakładu produkcji oleju i makuchu rzepakowego
zlokalizowanego w Nowogardzie (woj. Zachodniopomorskie) składającego się z:

• Magazynów o pojemności 50 tys. ton (10 silosów) wraz z nowoczesną infrastrukturą (przyjęcie i wydanie towaru, czyszczenie, suszenie, transport wewnątrz zakładowy) mogących służyć do przechowywania wszystkich rodzajów zbóż i rzepaku.

• Nowoczesnej olejarni wraz z nowoczesną infrastrukturą towarzyszącą o zdolności do przerobu 100 tys. ton rzepaku rocznie. Istnieje możliwość zwiększenia zdolności produkcyjnych o 100 % z wykorzystaniem hali produkcyjnej. Olejarnia została wybudowana przez firmę Cimbria Sket z Niemiec. CIMBRIA SKET to wiodąca niemiecka marka, która wykonała pełną usługę projektowania, instalacji oraz rozruchu urządzeń tłoczni. Produkty linii technologicznej REM S.A. to olej rzepakowy (surowy bądź oczyszczony) oraz makuch rzepakowy (bądź pelet).

Budowa obu części ww. zakładu produkcyjnego została ukończona w 2010 roku i uzyskała pozwolenie na użytkowanie w kwietniu 2010 roku.

Kontakt:

Małgorzata Szwarc – Sroka tel. +48 519 341 810;
e-mail: m.szwarc@jwconstruction.com.plAdres: ul. Radzymińska 326 05-091 Ząbki k/Warszawy

is looking for an investor
interested in purchasing 

a modern oil and rapeseed oilcake production facility
located in Nowogard, Poland (the Zachodniopomorskie Voivodeship) consisting of:


• Warehouses with the capacity of 50 thousand tons (10 silos) including modern infrastructure (collection and release of goods, cleaning, drying, transport within the facility territory) that can be used for storing all kinds of cereal and rapeseed.

• Modern oil mill including a modern accompanying infrastructure with the processing capacity of 100 thousand tons of rapeseed on an annual basis. It is possible to increase the production capacity by 100% with the use of the production hall. The oil mill was built by German Cimbria Sket. Cimbria Sket is a leading German brand that performed the entire design work, as well as the installation and launching of the equipment at the compression station. The products of the REM S.A. production line include rapeseed oil (dry or refined) and a rapeseed oilcake (or pellet).

    The construction of the said production facility was finished in 2010 and received an operating permit in April, 2010.


Contact information:

Małgorzata Szwarc – Sroka phone: +48 519 341 810;
e-mail: m.szwarc@jwconstruction.com.plAddress: ul. Radzymińska 326 05-091 Ząbki k/Warszawy

 
 
Top